Hổ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0949.946.233

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0978466862

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0978.466.862

Email: Sales.invescovn@gmail.com

Email: Sales.invescovn@gmail.com

Tìm kiếm sản phẩm

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Thống kê

 • Đang online 18
 • Hôm nay 220
 • Hôm qua 905
 • Trong tuần 3,909
 • Trong tháng 1,996
 • Tổng cộng 2,093,303

Model RTP

mỗi trang
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-3S1D95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-3S1D95

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-3S1D95
Kích thước: W900 x D500 x H880 (mm)
Trọng lượng: 53kg
Số giá đựng:
Tải trọng: 300kg
Giá đựng có thể chọn lựa tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất, lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc  RTP-3S1D65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-3S1D65

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-3S1D65
Kích thước: W600 x D500 x H880 (mm)
Trọng lượng: 44kg
Số giá đựng:
Tải trọng: 300kg
Giá đựng có thể chọn lựa tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất, lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc   RTP-CC3SR95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-CC3SR95

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-CC3SR95
Kích thước: W900 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 84kg
Số giá đựng: 3
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-CC3SR65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-CC3SR65

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-CC3SR65
Kích thước: W600 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 67kg
Số giá đựng: 3
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-CC3S95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-CC3S95

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-CC3S95
Kích thước: W900 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 64kg
Số giá đựng: 0
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-CC3S65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-CC3S65

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-CC3S65
Kích thước: W600 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 49kg
Số giá đựng: 0
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...
Có thêm các ngăn bổ sung (tùy chọn của khách hàng).

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-CC3S1D95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-CC3S1D95

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-CC3S1D95
Kích thước: W900 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 76kg
Số giá đựng: Tùy chọn
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc   RTP-CC3S1D65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-CC3S1D65

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-CC3S1D65
Kích thước: W600 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 59kg
Số giá đựng: Tùy chọn
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3SR95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3SR95

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-C3SR95
Kích thước: W900 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 82kg
Số giá đựng: 3
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3SR65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3SR65

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-C3SR65
Kích thước: W600 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 61kg
Số giá đựng: 3
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3S95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3S95

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-C3S95
Kích thước: W900 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 61kg
Số giá đựng: Tùy chọn
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất, lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-3S65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-3S65

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-3S65
Kích thước: W600 x D500 x H880 (mm)
Trọng lượng: 33kg
Số giá đựng:
Tải trọng: 300kg
Giá đựng có thể chọn lựa tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất, lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3S1D95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3S1D95

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-C3S1D95
Kích thước: W900 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 74kg
Số giá đựng: Tùy chọn
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-A3S1D95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-A3S1D95

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-A3S1D95
Kích thước: W900 x D500 x H880 (mm)
Trọng lượng: 48kg
Số giá đựng:
Tải trọng: 300kg
Giá đựng có thể chọn lựa tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất, lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3S1D65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3S1D65

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-C3S1D65
Kích thước: W600 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 54kg
Số giá đựng: Tùy chọn
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B5SR95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B5SR95

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-B5SR95
Kích thước: W900 x D530 x H880 (mm)
Trọng lượng: 80kg
Số giá đựng: 5
Tải trọng: 300kg
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc  RTP-B5SR65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B5SR65

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-B5SR65
Kích thước: W600 x D500 x H880 (mm)
Trọng lượng: 80kg
Số giá đựng: 5
Tải trọng: 300kg
Giá đựng có thể chọn lựa tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất, lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc  RTP-B3SR95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B3SR95

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-B3SR95
Kích thước: W900 x D500 x H880 (mm)
Trọng lượng: 71kg
Số giá đựng: 3
Tải trọng: 300kg
Giá đựng có thể chọn lựa tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất, lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B3SR65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B3SR65

Loại sản phẩm: Thùng đựng dụng cụ di động
Mã sản phẩm: RTP-B3SR65
Kích thước: W600 x D500 x H880 (mm)
Trọng lượng: 56kg
Số giá đựng: 3
Tải trọng: 300kg
Giá đựng có thể chọn lựa tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất, lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B3S95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B3S95

Kích thước: W900 x D500 x H880 (mm)
Trọng lượng: 47kg
Số giá đựng:
Tải trọng: 300kg
Giá đựng có thể chọn lựa tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Thùng có chân đỡ giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với yêu cầu công việc cần di chuyển công cụ dụng cụ trong quá trình tác nghiệp tại các xưởng sản xuất, lắp ráp, gara ô tô...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B3S65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B3S65

Sản xuât bởi hãng Rocky Korea và được nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc
Vật liệu dầy bền, hình thức trang nhã, hiện đại và chuyên nghiệp.
Dùng cho các nhà xưởng sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, cơ khí...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B3S1D95 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B3S1D95

Sản xuât bởi hãng Rocky Korea và được nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc
Vật liệu dầy bền, hình thức trang nhã, hiện đại và chuyên nghiệp.
Dùng cho các nhà xưởng sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, cơ khí...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc  RTP-B3S1D65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-B3S1D65

Sản xuât bởi hãng Rocky Korea và được nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc
Vật liệu dầy bền, hình thức trang nhã, hiện đại và chuyên nghiệp.
Dùng cho các nhà xưởng sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, cơ khí...

liên hệ
Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc   RTP-C3S65 Call

Tủ dụng cụ Rocky Hàn Quốc RTP-C3S65

Sản xuât bởi hãng Rocky Korea và được nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc
Vật liệu dầy bền, hình thức trang nhã, hiện đại và chuyên nghiệp.
Dùng cho các nhà xưởng sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, cơ khí...

liên hệ

Đối tác

Top

   (0)